شرکت سارگن، با اعطای نماد لیاقت، اصالت فروشگاه های مجاز فروش جواهرات را احراز می‌نماید. مسئولیت صحت فعالیت و محتوای منتشر شده در وب سایت بر عهده صاحب فروشگاه اینترنتی می باشد.


این سایت، نماینده مجاز فروش سنگ های مولتی و درمانی می باشد.

نام سایت: Javaher.Site
صاحب امتیاز: جناب آقای سید عماد محمدی
ایمیل: sargonco@gmail.com
وضعیت فعالیت: فعال
تاریخ شروع فعالیت: 1397/10/01
توجه به نکات زیر الزامی است:
• آدرس سایت با آدرسی که در این صفحه معرفی شده یکسان باشد .
• صفحه ای که مشاهده می کنید صفحه اصلی مرورگر شما باید باشد و نه یک عکس و تصویر از یک مرورگر. از این امر اطمینان حاصل نمایید.
• آدرس این صفحه حتما با s4r.org آغاز شده باشد.
فرم گزارش تخلف